Team Stargate SG-2

Stargate är en serie av installationer som sändes under ca 10 år på bästa sändningstid.

Serien fick mycket snabbt ett stort antal anhängare och fans och följdes slaviskt av massor av människor från jordens alla hörn. Hela konceptet med Stargate, den ursprungliga filmen, de efterföljande serierna med olika teman och team samt flera filmer som också gjorts fick snabbt kultstatus och blev något som nästan liknade en religion för många av entusiasterna. Serien åtnjuter än i dag en liknande status. I samband med att serien blev så omtyckt och framgångsrik så uppstod det också en stor industri runt omkring konceptet i form av merchandise av olika slag. Bland annat blev det väldigt populärt att bära t-shirt med tryck från serien av olika slag. Dessa t-shirts är fortfarande lika eftertraktade. Det kan röra sig om allt från en klassisk avbild av själva stjärnporten till ett tryck av den karaktär som man gillar bäst från serien.
SG1.expo Japan

Stargate SG-1 är namnet på den serie som skapades som en uppföljare till filmen med samma namn. Men inom serien fanns det flera olika team som man som tittare fick följa under en rad uppdrag. Ett av dessa var, det mycket logiskt namngivna teamet, SG-2. Detta team gjorde inhopp i vissa avsnitt och episoder av serien och de var ett komplement till det ursprungliga teamet som från början skickades ut till de nya världarna. I många fall gick SG-2:s uppdrag ut på att göra återbesök och utföra uppföljande undersökningar av de världar som SG-1 redan besökt, utrett och koloniserat. För det flesta är det så klart lätt att blanda ihop dessa team och tro att allt handlar om Stargate SG-1, men för de hängivna fansen är skillnaden stor och har stor betydelse. Teamen samarbetar och täcker upp för varandra men skall absolut inte, under några omständigheter, blandas ihop på något sätt. De är båda viktiga delar av den framgångssaga som Stargate har utgjort (och fortfarande utgör) och de behöver egentligen inte ens jämföras med varandra.