Stargate SG-3 – det bortglömda Stargate-teamet

Stargate SG-3 är ett av alla de Stargate- team som skickades ut för att undersöka stjärnportarna och deras egenskaper. En stor del av deras uppdrag bestod dock av att vara stödenhet till det team som serien handlade om till största delen, nämligen Stargate SG-1. I situationer där SG-1 var under hot eller hade andra pressande uppgifter så kallades ofta SG-3 teamet in för att underlätta bördan.

Teal'c SG1

Stargate SG-3 leddes ursprungligen av Robert Makepiece men det har funnits flera olika befälhavare under de episoder då teamet figurerat i serien. Ännu viktigare att nämna är kanske att detta var det team där Teal’c en gång ingick. Teal’c är den utomjording, som också härstammar från planeten Chulak, som är hemmaplaneten för folkslaget Jaffa. Teal’c var en jaffakrigare men efter att hamnat i konflikt med sina egna valde han att ansluta sig till människorna i ett försök att så småningom kunna hämnas på dem som förstörde hans liv. Teal’c är väldig mänsklig men har egentligen helt andra egenskaper än så. Bland annat så sägs han vara över 100 år gammal vid seriens början och dessutom åldras han under seriens gång. Dessutom är hans främsta kännetecken ett stort guldmärke i pannan som avslöjar hans verkliga identitet. Teal’c visar sig under säsongernas gång vara en stor tillgång för teamet och deras uppdrag. Han är väldigt lojal och hjälper teamets medlemmar på olika sätt.

Oavsett vilket av alla Stargate-team som är ens favorit så måste man vara neutral och inse hela seriens storhet. Att fenomenet Stargate blev så fantastiskt framgångsrikt beror på den intressanta historien, de levande karaktärerna och den kontinuerliga uppföljningen av alla de problem och kriser som teamet stötte på under sina uppdrag.

För alla som ännu inte bekantat sig med de filmer och serier som tillhör Stargate-franchisen rekommenderas verkligen att ta en närmare titt på denna installation. Ingen kommer att bli besviken. Stargate har allt man kan önska av en spännande berättelse. Det är fara för mänsklighetens överlevnad, äventyr, strider och också en hel del kärlek och andra förväxlingar.