Science Fiction

Det är svårt att inte nämna legendära stargate när man pratar om science fiction. Genren innehåller dock mycket mer och för dem som nyligen blivit introducerade för science fiction finns det mycket intressant att hämta. Det som började som en snäv inriktning inom litteratur har nu kommit att bli en miljardindustri och en genre som innefattar allt ifrån böcker och film till konst och handelsvaror med motiv. Vart började allting och hur långt tillbaka kan man egentligen hitta genren science fiction i konst, film eller litteratur? Det ska vi titta närmre på i denna text.

1200px-braincloud-and-scientist_mango_concept-art_04Föregångare till Science Fiction

Finns det en svensk föregångare inom science-fiction? Det är svårt att definiera då de flesta har svårt att komma överens om hur man ska definiera begreppet. Författaren och utgivaren Hugo Gernsback var en av de första som använde termen science fiction och han gjorde det när han beskrev sina visioner med konstarten. Gernsback nämnde bland annat Edgar Allan Poe, H. G. Wells och Jules Verne när han pratade om författare som ägnade sig åt det som han kallade ”scientifiction”. Även om det är många som försöker sätta fingret på vad science fiction egentligen är kan de flesta nog hålla med om Robert A. Heinleins uttaland: ”Genren karakteriseras av realistiska spekulationer om framtida händelser, baserad endast på kunskap om den verkliga världen, både den nutida och den historiska, samt en grundlig förståelse för den vetenskapliga metodens karaktärsdrag och betydelse. Ofta talar man om Space Opera som en närliggande genre bestående av mer fantastiska och fantasirika verk – som t.ex. böcker av Jules Verne.

Viktiga verk inom Sci-Fi

ett tåg med galaktisk dimension eller en hög med delar från avlidna människor som får liv? Allt är möjligt när det kommer till science fiction. När man pratar om viktiga verk inom sci-fi brukar man bland annat peka på vissa historier från Tusen och en natt (900-talet) samt Taketori monogatari (Sagan om bambuhuggare, även den från 900-talet). Dessa två verk innehåller spår ifrån genren men räknas oftast inte som klassiska sci-fi-verk. Det gör däremot The Description of a New World, Called The Blazing World, skriven av Margaret Cavendish och utgiven 1666. Många krediterar Cavendish för att tillsammans med Jonathan Swifts Gullivers resor lägga grunden för framtida utveckling av genren. Andra menar att Mary Shelleys välkända bok Frankenstein var den första sci-fi-boken som skrivits. Tidigare nämnda Edgar Allan Poe skrev också senare en berättelse om en resa till månen som många menar hamnar inom kategorin. Resten är historia och genren fortsätter än idag att utvecklas.